A MÓDSZER

Az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció a koragyermekkor (0-5 év) időszakában használható prevenciós és intervenciós módszer. A korai érzelmi- és viselkedésszabályozási problémák (regulációs zavarok), kapcsolati nehézségek, és egyéb korai testi-lelki problémakörök kezelését, enyhítését célozza meg, ezzel támogatva a kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolatot és a harmonikus fejlődés lehetőségét.    

 

A szülők gyakran fordulnak segítségért a szakemberekhez olyan panaszok miatt, amelyek megnehezítik a csecsemők, kisgyermekek és a családok mindennapjait: 

 • Már a csecsemőkor kezdetén jelentkezhetnek az ún. klasszikus regulációs zavarok (l. excesszív és perzisztáló sírás, krónikus nyugtalanság, alvás- és táplálási / táplálkozási nehézségek). 

 • A második életévtől családban és közösségben is találkozhatunk egyéb korai viselkedésszabályozási problémákkal (erős dac, dührohamok, agresszió, extrém csüngés, heves szeparációs szorongás, testvérféltékenység, játék iránti érdeklődés hiánya stb.). 

 • A gyermekorvoslás és klinikai gyakorlat számára még említésre méltók a további testi funkciókat is érintő zavarok: enuresis, encopresis, obstipáció, pszichogén has-, fejfájás stb.

 
A regulációs zavarok hátterében általában számos komponens állhat, amelyek hatással lehetnek a mindennapi interakciókra és ezáltal az alakuló szülő-gyermek kapcsolatra:

 • a szülők pszichés nehézségei, 

 • a gyermek temperamentuma, veleszületett, vagy idővel kialakuló testi problémái, betegségei,

 • a csecsemők és a szülők által átélt traumatikus élmények, 

 • azonban leggyakrabban olyan egyidejű gyermeki, szülői és környezeti tényezők állnak a háttérben, amelyek együttesen nehezítik a szülő-gyermek kommunikációt és a közös érzelem- és viselkedésszabályozást.

Az organikus (szervi) és lelki, kapcsolati, pszichoszociális háttér kölcsönhatásának alábbi példái gyakoriak:

 • Gyakran a panaszok hátterében az orvosi vagy komplex gyógypedagógiai vizsgálatok nem mutatnak ki szervi okot. 

 • Az is előfordul, hogy az organikus háttér (adódjon ez valamilyen testi, mentális betegségből, sérültségből, megkésett vagy eltérő fejlődésmenetből) nem feltétlenül magyarázza a panaszok teljes körét. 

 • Nem elhanyagolható azoknak az eseteknek a száma sem, ahol egyértelmű az organikus háttérből adódó nehézség, de az orvosi kezelések, gyógypedagógiai intervenciók mellett szükséges lehet a konzulens bevonása az interakciók, a viselkedésszabályozás és kapcsolati együttműködés támogatása érdekében.

E komplex problémakörnek a megoldása (korai felismerés, megelőzés, illetve célzott, a kapcsolatra irányuló intervenció) interdiszciplináris és speciális szakmai felkészültséget igényel.  
    
A Németországban már évtizedek óta működő módszert, az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultációt Prof. Dr. Hédervári-Heller Éva (Berlin) és Dr. Németh Tünde (Budapest) adaptálták Magyarországon. 2010-től folynak szakemberképzések ezen a területen. Korábban (2010 és 2014 között) a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen zajlottak képzéseink. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folyik az oktatás. A 2017-ben végzettekkel együtt már közel 65 szakember dolgozik országszerte, a folyamatban lévő képzéseinkben további 44 hallgató vesz részt.

 

A képzés egységes: „konzulensi” tevékenységre készít fel, azonban az előzetes szakképzettség meghatározza az alkalmazható kompetenciák „szintjét”: 

 • A pszichoterapeuta képzettséggel nem rendelkező résztvevők a regulációs zavarok felismerésére, megoldására, de legalább is enyhítésére készülnek fel. Ezen túlmenően érzékenyíti a szakembereket azon esetek feltárására és a továbbküldési lehetőségekre, melyek várhatóan rövidebb vagy hosszabb ideig tartó pszichoterápiás kezelést igényelnek. Értve ezalatt a szülők vagy gyermek egyéni terápiáját, család- és párkapcsolati terápiát, vagy pedig szülő-csecsemő / kisgyermek terápiát. 

 • A képzett klinikai, alkalmazott egészségpszichológiai vagy neuropszichológiai szakpszichológus és pszichoterapeuta végzettséggel rendelkező résztvevők a program elvégzésével a szakmai kompetenciájukat a konzulensi tevékenység mellett a „szülő-csecsemő / kisgyermek terápia” alkalmazásának gyakorlati ismereteivel bővítik. 

 

A módszer integrált, a kötődéselméleten és a rendszerszemléleten alapszik, interakció-fókuszú, valamint a pszichodinamikus gondolkodásmódra, illetve a közös videóelemzésre és a szülőedukáció használatára is hangsúlyt helyez.  

 

A konzultációs folyamat során szükség szerint együttműködés történik társszakmákkal.
    
Az általában 2-10 alkalmas konzultációkon a szülő(k) és gyermeke(ik) együtt vesznek részt. A találkozások a csecsemők és kisgyermekek számára is alkalmas térben zajlanak.