MAGUNKRÓL

A csoport megalakulása

A csoport mai formájában 2015-ben alakult, miután különböző fórumokon (l. alább) évek óta rendszeresen találkoztak az Integrált szülő-csecsemő konzultáció képzés oktatói és képzettjei. 

A csoport megalapítását szakmai indíttatásból kezdeményeztük. Laza szerveződésű szakmai csoport vagyunk, melynek jelenleg nincs jogi és pénzügyi háttere, mindössze a szakmai érdeklődés és tenni akarás köt össze minket. A csoportban zajló tevékenységeinket, feladatainkat önkéntes alapon látjuk el.

Célunk egyrészt, hogy tagjaink és az érdeklődő szakemberek naprakész információkat kapjanak képzéseinkről, csoportunk működéséről és új szakmánk eredményeiről. Másrészt szeretnénk a problémákkal küzdő csecsemőket és kisgyermekeket nevelő szülők, valamint az együttműködni kívánó szakemberek számára hozzáférhetővé tenni aktív konzulenseink elérhetőségét, szakmai bemutatkozását.

Tagság

Minden szakember, aki képzéseinken diplomát szerez, automatikusan csatlakozhat csoportunkhoz. Tagságunk létszáma jelenleg 124 fő, képzésben 48 fő vesz részt, a végzett hallgatók évről évre gazdagítják majd csoportunk létszámát.

Honlapunkon az aktív, állami, civil vagy magán tevékenységet folytató kollégáink bemutatkozása és elérhetősége található meg. Az információkat folyamatosan frissítjük. 

 

Szakmai műhely

 

A Műhelyre előzetes jelentkezés alapján csatlakozhatnak tagjaink. Ide olyan aktív, együtt gondolkodni és tenni vágyó társainkat várjuk, akik a szülő-csecsemő konzultáció jelenével és jövőjével, elméleti, gyakorlati és módszertani problémákkal, szakmapolitikai tennivalókkal és stratégiai tervezéssel szeretnének foglalkozni. E tevékenységünkkel szeretnénk elérni új szakmánk minél szélesebb körű megismertetését és elterjesztését hazánkban.

A személyes Műhely megbeszélések rendszeresen két havonta zajlanak, azonban a háttérmunkák a Műhely levelező listáján keresztül is folynak. A Műhely résztvevői az összes érintett alapszakma képviselői közül kerülnek ki, így valódi interdiszciplináris együttműködés és team munka folyik az egyes kérdéskörök és feladatok megtárgyalásakor.

Szupervízió

A végzett hallgatók számára tanéves rendszerben 4-5 alkalommal csoportos szupervíziót biztosítunk. A szupervíziós csoport a mindennapi munkából vett, folyó és lezárt eseteket tárgyal meg. Ezek a szupervíziós alkalmak különösen megtermékenyítőek, mivel rendszerint minden szakma képviselteti magát, ezért az esetek megbeszélése valódi szakmaközi dialógus keretében zajlik.

A csoportos szupervízión kívül érdeklődés esetén egyéni szupervízióra is lehetőség nyílik.

Csoportunk jelenlegi felelősei

Szakmai vezető, állandó szupervízor: Dr. Németh Tünde (NEFI, Budapest)

Nemzetközi tanácsadó: Prof. Dr. Hédervári-Heller Éva (IPU, Berlin)

Tudományos és képzési felelős: Dr. Danis Ildikó

Operatív felelős: Dr. Fábián Henriette

Szakmai koordinátorok:

   Gyermekgyógyászok: Dr. Nagy Ilona

   Védőnők és gyermekápolók: Veréb-Németh Réka

   Pszichológusok: Cs. Ferenczi Szilvia

   Gyógypedagógusok, konduktorok: Góczán-Szabó Ildikó

   Pedagógusok, művelődésszervezők: Hazay Tímea

   Kisgyermeknevelők: Benkő Zsuzsa
   Szociális munkások: Vörös Andrea

 

Felelőseinket évente újraválasztjuk.