A KÉPZÉS

„Integrált szülő-csecsemő konzultáció”szakirányú továbbképzési szak 

 

A szak szaklétesítésének Oktatási Hivatali regisztrációs száma: OH-FHF/1088-4/2009. A szak a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján került kidolgozásra.

 

Az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció egy komplex, tudományosan megalapozott prevenciós-intervenciós módszer a koragyermekkori regulációs zavarok és kapcsolati nehézségek kezelésére, enyhítésére. 
Széles körben, a gyermekellátás minden területén sikeresen alkalmazható.

A felvételit a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara évenként felváltva hirdeti meg. 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens

A képzési ideje 4 félév (120 kredit), formája a Semmelweis Egyetemen levelező, az ELTE-n esti képzés. A képzési napok (havonta egy alkalommal) péntek és szombat.

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudományok
Költségtérítés: Önköltséges formában.

A jelentkezés feltétele legalább alapképzésben szerzett (BA) oklevél a következő képzési területeken: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, jogi és igazgatási tudományok.

A képzés kidolgozói és állandó oktatói:

Prof. Dr. Hédervári-Heller Éva, egyetemi tanár, gyermek- és ifjúsági analitikus, integrált szülő-csecsemő konzulens és terapeuta, kötődéselméleti kutató, szupervizor, International Psychoanalytic University Berlin (IPU)

Dr. Németh Tünde, gyermekgyógyász, pszichoterapeuta szakorvos, szülő-csecsemő konzulensi vezető oktató és terapeuta, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI)

 


További oktatók:

Dr. Danis Ildikó, fejlődéspszichológus, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus, integrált szülő-csecsemő konzulens, pár- és családterapeuta, relaxációs terapeuta, tudományos főmunkatárs (SE EKK Mentálhigiéné Intézet) 

Góczán-Szabó Ildikó, gyógypedagógus, klinikai szakpszichológus, integrált szülő-csecsemő konzulens

Koller Éva, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

Prónay Beáta, gyógypedagógus-pszichológus, integrált szülő-csecsemő konzulens, főiskolai docens (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Szakfelelősök elérhetősége:

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete: Dr. Danis Ildikó, tudományos főmunkatárs; ildiko.danis@gmail.com

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar: Prónay Beáta, főiskolai docens; pronaybea@gmail.com